` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Образци

2019 Dec 30

Договор за сътрудничество

Договорът се среща още и под наименования като: Договор за съвместна дейност, Договор за съвместно сътрудничество и др. Договорът няма изрична прав...

Пълен текст
2019 Dec 30

Договор за паричен заем

Договорът за паричен заем най-често се свързва с една от неговите разновидности – банковия заем. Но извън известните форми за „професио...

Пълен текст
2019 Dec 30

Договор за изработка

Договорът за изработка е особено популярен договор, който са използва в редица случаи от ежедневието. Разновидности на догвора са: договор за ишлем...

Пълен текст
2019 Dec 30

Договор за превоз

С договора за превоз едната страна, наречена Превозвач се задължава срещу възнаграждение, платимо от другата страна, наречена Изпращач (Товародател...

Пълен текст