С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Услуги / Абонаменти

Кантората предлага комплексно правно обслужване и извършва услуги в целия спектър на гражданското, търговското и административното материално и процесуално право, в зависимост от потребностите на клиентите, но в същото време работи с прeдимство в посочените приоритетни направления. Приоритетната специализация не изключва поемане на казуси и дела извън посочените области при конкретна договореност с клиента и след анализ на казуса. Част от посочените услуги могат да се извършват абонаментно. Информация за тарифите може да намерите в секция Тарифа.