ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Публикуване на ГФО

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Ден на отворени врати

Кантората Ви предоставя периодично възможност за провеждане на безплатна устна правна консултация в обхвата на направленията от раздел Услуги.

Очаквайте нова дата

Последен ден на отворени врати: 2017-02-18

Консултацията се осъществява в рамките на обявения ден на място в офиса след предварително записване на час за посещение на посочените по-горе имейл или телефон. Ден на отворени врати се обявява няколко пъти в годината - поне месец преди определената дата.

*Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.Форма за запитване