С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Едностранно напускане на съдружник и управител в ООД

Много често се стига до ситуация, в която съдружник в ООД и/или управител така и не могат да се споразумеят с останалите съдружници да се оформят доброволно документите за напускане, въпреки изявено желание. В тези случаи ТЗ предвижда възможности за едностранно напускане като съдружник и управител – чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 141, ал. 5 ТЗ. Тези законови възможности не са добре приети от Агенцията по вписвания, поради което много често се налага отказите на агенцията да се обжалват пред съда. В повечето случаи на клиенти съдът отменя отказа. Единствено проблеми възникват, ако управител, който управлява с друг управител само заедно и не може да действа самостоятелно. В тези случаи проблематично е едностранното излизане от дружеството като съдружник, но не и като управител. Последното, в крайна сметка е по-важно.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване