С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Промяна на името - Електронна книга

Всички хора по земята, надхвърлящи вече 7 млрд. души, имат нужда от идентификация, с помощта на която да влизат във взаимоотношения и да се отграничават от останалите жители. Основен идентификационен елемент, отграничаващ всеки човек от другите хора е името.

Книгата e предназначена за широк кръг читатели. Освен юридически данни изложението включва и обща информация за човешките имена в исторически план от гледна точка на изискванията за формирането и използването им, както и анализ на материята за имената в сравнително-правен аспект.

Свалете в PDF Прочетете повече

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Представителство на работодател по трудово дело за неплатени възнаграждения

Бивш служител в дружество-работодател завежда дело в град извън София за изплащане на остатък от неплатено трудово възнаграждение, заедно с обезщетение за неспазен срок на предизвестие, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск и обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за оставане без работа. Въпросните суми действително са дължими. Успоредно с тях, обаче, е претендирана и сума за обезщетение за положен извънреден труд и увеличено възнаграждение за работа в официални празници година-две назад. Последните претенции са в значителен размер, но са неоснователни, поради което се налага провеждане защита срещу иска в тази му част. По делото се разпитаха свидетели доведени от двете страни и се назначи съдебно-икономическа експертиза. Признаваните от работодателя възнаграждения и обезщетения се присъдиха в ползва на ищеца, но съдът отхвърли претенциите за положен извънреден труд и работа в официални празници в рамер над 50 % от цялата претенция. По този начин освен отхвърляне на претендираните суми работодателят спести заплащането и на голяма част от разноските по делото.


Практика: Съдебни спорове
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване