С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Неизпълнение на договор за доставка на машина и разваляне на договора

Процесуално представителство по дело във връзка с развален договор. В сключен договор за изработка и доставка на машина за промишлено производство освен задължението за доставяне на машината е регламентирано и задължение за извършване на пуск и наладка от изпълнителя и синхронизиране на машината съобразно особеностите на дейността на възложителя. Това задължение, обаче, не е изпълнено и машината не работи добре, произвеждайки некачествена продукция. Невъзможността да се ползва машината по предназначение и отказът на изпълнителя да си изпълни задълженията по настройването й водят до разваляне на договора от възложителя чрез нотариална покана, както и незаплащане на остатъка от цената. Това не удовлетворява изпълнителя и той образува дело за неплатената част от възнаграждението, но съдът потвърждава извършеното разваляне на договора поради неизпълнение и отхвърля иска.


Практика: Съдебни спорове
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване