С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Изготвяне на предварителен договор

Купувач на недвижим имот се е разбрал с продавача на имота да предложи проект на предварителен договор, с който след подписването му от страните да го представи в банка за изтегляне на кредит за финансиране на покупката. Имотът е ипотекиран пред друга банка и за осъществяване  на сделката е необходимо писмо-удостоверение от тази банка, че след получаване на определена сума по определена сметка ще вдигне ипотеката. Поради липсата на посредник в сделката изготвянето на предварителния договор се осъществи от кантората след съгласуване волята на всички участници във връзка с прецизиране на договорните текстове – купувач, продавач и двете банки. След представянето на предварителния договор кредитът беше отпуснат и имотът закупен успешно с изповядване на нотариален акт.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване