С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Брачен договор

В семейство възниква напречжение, свързано с финансови проблеми на единия от съпрузите, породени от голямо задлъжняване по повод осъществявана от него стопанска дейност. Това поставя под риск семейното жилище, обитавано от съпрузите и тяхното дете – риск от евентуално принудително изпълнение върху недвижимия имот или идеални части от него. Съпрузите са съгласни имотът да премине изцяло в собственост на съпруга, който няма задължения, както и да преуредят част от текущите отношения помежду си и с детето, а така също и отношенията в случай на евентуален развод, който не е изключен. За осъществяване на така заявената промяна се изготви брачен договор между съпрузите, който освен че прехвърли собствеността върху жилището регламентира и отношенията им занапред. В друг аналогичен брачен договор между други съпрузи, съставен при подобни обстоятелства, освен недвижим имот с брачния договор се прехвърли и собствеността върху автомобил. И в двата случая страните възприеха режим на разделност по отношение на имуществените права, придобивани по време на брака.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване