С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Потвърждаване на българско гражданство

Kлиент-българин, който живее в чужбина, е пропуснал да регистрира децата си в България след раждането им извън страната. Въпреки, че по конституция те са български граждани, нефигурирането им в регистрите на населението е пречка да получат българска лична карта в последствие. От друга страна преди вписването им в регистрите на населението е необходимо Министерството на правосъдието да потвърди наличието на българско гражданство. Процедурата за това потвърждение стартира с попълване и подаване (чрез пълномощно) на специално заявление и заплащане на такса, като едва след получаване на потвърждение (няколко месеца по-късно) за българското гражданство конкретния отдел на общината за гражданско състояние въведе в регистрите данни за лицата и адресна регистрация, след което се отвори възможността за получаване на българска лична карта.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване