С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Изготвяне на нотариална покана за прекратяване на договор за аренда

Защита интересите на клиент, който е закупил земеделски имот с вписан в Агенция по вписванията безсрочен договор за аредна, сключен между предходен собственик на имота и местен арендатор. След анализ на договора за аренда и предвид обстоятелството, че същият е сключен за „неопределено време” се установи, че желанието на новия собственик да прекрати договора за аренда е изпълнимо. Изготви се нотариална покана с предизвестие за прекратяване на договора, която бе връчена на арендатора чрез местен нотариус. В резултат на така осъществените действия договорът бе прекратен и заличен като тежест в Имотния регистър.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване