С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Дело за родителски права

Защита интересите на клиент, на който се налага да се грижи за двете си малолетни деца без помощ от другия родител, с когото са разделени. Децата са родени в условията на фактическо съпружеско съжителство и след раздялата на родителите единият от тях поема сам грижите за тях. Поради дезинтересираност на другия родител и лошо отношение към децата се заведе иск за лишаване или ограничаване на родителските му права и заплащане на издръжка. В рамките на съдебното производство все пак се стигна до подписване на споразумение, което регламентира упражняването на родителските права за в бъдеще (обстоятелство от значение за получаване на помощи) и заплащане на издръжка за всяко дете. Тъй като издръжката така и не се плаща редовно, в последствие, въз основа на постановеното от съда решение, потвърждаващо споразумението се издаде изпълнителен лист и се образува изпълнително дело за принудително събиране на средствата издръжка.


Практика: Съдебни спорове
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване