С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Промяна на името - Електронна книга

Всички хора по земята, надхвърлящи вече 7 млрд. души, имат нужда от идентификация, с помощта на която да влизат във взаимоотношения и да се отграничават от останалите жители. Основен идентификационен елемент, отграничаващ всеки човек от другите хора е името.

Книгата e предназначена за широк кръг читатели. Освен юридически данни изложението включва и обща информация за човешките имена в исторически план от гледна точка на изискванията за формирането и използването им, както и анализ на материята за имената в сравнително-правен аспект.

Свалете в PDF Прочетете повече

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Регистрация на марка

Клиент – търговско дружество, извършва дейност в страната, осъществявайки печатарски услуги. Използва определено наименование в дейността си, с което обозначава както печатарските услуги като цяло, така и различни рекламни и други услуги, предлагани от дружеството. Необходимостта от регистрация на това наименование като търговска марка възниква с оглед вземане на мерки за гарантиране изпозлване на наименованието само от това дружество за предлаганите услуги. Юридическата консултация включва прецизиране на класовете по Ницката спогодба, в които да се регистрира марката за територията на страната и изготвяне на заявка. След подаване на заявката обикновено се изчаква от 6 до девет месеца за да преминат експертизите в Патентното ведомство, като при нужда се правят уточнения и корекции. Но при издаване на свидетелеството за марка закрилата обхваща период със задна начална дата - от датата на подаване на заявката. В друг случай търговско дружество осъществява производствена дейност чрез модифициране на закупени климатици в друг тип климатично устройство, използвайки наименование за модифицирания продукт. Целият процес на регистрацията на това наименование като марка отново отнема няколко месеца. Във всички случаи на регистрация на марки се предлагат по желание и допълнителна абонаментна правна услуга – текущо наблюдение на регистрираната марка. Услугата е полезна с оглед своевременна защита на марката и подаване на опозиция ако друго лице се опита да регистрира същата марка в същите класове по време на периода на действие на закрилата.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване