С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Защита на арендатор по дела за плащане на рента

Срещу арендатор в затруднение бяха заведени множество дела за просрочени плащания на рента. Защитата на арендатора в съда се проведе предимно в действия по уточняване на дължимата сума (когато не е претендирана коректно съгласно договореното) по всяко едно дело, както и избягване назначаването на вещи лица по инициатива на ищците. При ясни данни на дължимата сума съгласно договора и липсата на основания за оспорване, експертизите са източник на допълнителни излишни разноски за арендатора. Друга задача при представителството по делата беше наблюдаване претенциите на ищеца за адвокатско възнаграждение по всяко от делата и подаване при нужда на възражение за прекомерност. В резултат на така проведената защита бяха спестени значителни разноски, както и заплащане на неоснователно претендирани суми. По някои от делата защитата доведе до пълно отхвърляне на иска, тъй като ищците, след подаване на исковата молба, бяха пропуснали да вземат становище по отговора на молбата и да се явят в първото по делото заседание, нито изпратиха искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие. В резултат на това в първото съдебно заседание по изрично настояване делата бяха прекратени от съда на основание чл. 238, ал. 2 ГПК. 

 


Практика: Съдебни спорове
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване