С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Обжалване заповед на НОИ

Съдействие на клиент, който е получил обезщетение за безработица от НОИ въз основа на документи, доказващи предхождаща периода на обезщетението работа в чужбина. След получаване на обезщетението НОИ се снабдава с нови противоречиви документи от чужбина относно периода, в който е полаган труд извън България, което дава основание за издаване на нова заповед, с която се постановява връщане на полученото обезщетение. Тъй като обективно липсват основания за такова връщане на получените средства се проведе обжалване на тази заповед като вид административен акт пред Административен съд в град извън София, който след проведено съдебно производство постанови с решение отмяна на заповедта. В последствие НОИ заплати и разноските по проведеното дело.


Практика: Съдебни спорове
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване