С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Изготвяне на нотариална покана за прекратяване на договор за наем

Защита интересите на клиент, който отдава под наем стопански имот (постройка и двор) в покрайнините на града, но изпитва трудности при събиране на наемната цена и проблеми с начина на стопанисване на имота от наемателя (фирма). Просрочените плащания за наем и консумативи, както и множество повреди по имота провокират наемодателя да прекрати договора за наем предсрочно поради неизпълнение съобразно договора. По молба на клиента се изготви нотариална покана с уведомление за прекратяване на договора за наем и заплащане на дължимите суми в кратък срок, както и предаване на имота.В резултат на осъществените действия неизгодното ползване на имота от неизряден наемател бе прекратено.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване