С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Връщане движима вещ на нейния собственик

Представителство и защита интересите на доверител (търговско дружество), което произвежда и търгува с климатична техника. При доставка на „външно тяло” на клиент, поръчал артикула по телефона, последният отказва да заплати поръчката, като в същото време отказва и да върне климатика на монтажната група, която го е доставила. В резултат на кратка свада на място е извикана полиция, която разпорежда всички учатници да дадат показания в близкото РПУ.След приключване на процедурата климатикът остава във владение на клиента, който категорично отказва да го върне. За връщането на климатика на собственика му се предяви ревандикационен иск, който предварително се обезпечи чрез запор върху вещта. След двуинстанционно производство съдът окончателно постанови връщане на вещта обратно на собственика й и заплащане на разноските по делото.


Практика: Съдебни спорове
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване