С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Отказ от наследство

Наследниците на починало лице – син и дъщеря, решават да се откажат от наслеството си поради голяма задлъжнялост на баща си приживе. Задълженията включват кредити към банки и други лица, публични дългове и др., като в същото време починалото лице не притежава съществено имущество. Решението за отказ от наследство бе взето поотделно от наследниците. В резултат на отказа се постигна осовобждаването им от заплащане на дълговете. За целта беше изготвено заявление за отказ от наследство, което наследниците завериха при нотариус. С помощта на подписано пълномощно заявлението бе входирано в районния съд, заедно с платената такса и след недълъг период от време излезе удостоверение за вписване на отказа в особената книга на съда.


Практика:
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване