С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Промяна на името - Електронна книга

Всички хора по земята, надхвърлящи вече 7 млрд. души, имат нужда от идентификация, с помощта на която да влизат във взаимоотношения и да се отграничават от останалите жители. Основен идентификационен елемент, отграничаващ всеки човек от другите хора е името.

Книгата e предназначена за широк кръг читатели. Освен юридически данни изложението включва и обща информация за човешките имена в исторически план от гледна точка на изискванията за формирането и използването им, както и анализ на материята за имената в сравнително-правен аспект.

Свалете в PDF Прочетете повече

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Представителство по дело за плащане на „реактивна енергия“

Електроенергийно дружество претендира от частна фирма да й заплати т.нар.„обратна енергия” за неработещ обект (зърнобаза), находящ се в малко населено място, за продължителен период от време. В представените за плащане фактури освен цена за снабдяване и разпределение на ел. енергия е включена и цена за обратна енергия в значителен размер. Според приложимата нормативна база става въпрос за „реактивна енергия“ – термин, въведен в Наредбата за цените като вид надбавка на цената на тока за определени клиенти. Дължимостта на тази надбавка зависи от предоставената по договор ел. енергия на клиента. Надбавката се дължи за клиенти с предоставена мощност над 100 кВт. по договор. В случая предоставената мощност е под 100 кВт и надбавка не следва да се плаща, но въпреки това се претендира от доставчика с изпращане на фактурите и по съдебен ред. По делото се представи анекс, според който предоставената мощност е под 100 кВт. След проведено двуинстанционно производство претенцията на енергийното дружество за заплащане на „обратната енергия“ беше отхвърлена.


Практика: Съдебни спорове
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване