С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

За Кантората

Добре дошли в уеб страницата на адвокатска кантора Димитър Кавалджиев!
Кантората е със седалище и адрес в гр. София и извършва квалифицирани юридически услуги под формата на писмени и устни консултации, изготвяне на документи, представителство пред административни и съдебни органи и пред трети лица, правни анализи, проучвания и други, за граждани, фирми и организации от София, страната и чужбина.

Дейността е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица.

Професионална биография


  • 2000 - Завършил СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, магистър по право
  • 2000 - 2001 - Софийски градски съд, стажант.
  • 2002 - 2005 - "Вентоплам-2000" ЕООД, юрисконсулт
  • 2006 - 2007 - "Образцови аптеки" АД, юрисконсулт
  • 2007 - 2015 - "Консорциум Агробизнес" АД - юрисконсулт

От м. Август 2015 г. съм вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работни езици – български, руски, английски. Рождена дата: 25.01.1974 г., гр. Стара Загора