С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Услуги / Семейно и Наследствено Право

Семейно и Наследствено Право


  • писмени и устни консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
  • консултиране и изготвяне на завещания и завети
  • приемане и отказ от наследство, наследяване собственици на фирми
  • оспорване на завещание
  • възстановяване на запазена част от наследство
  • изготвяне на брачни договори