С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за абонаментнo правно обслужване

Договор за абонаментнo правно обслужване


Договорът за абонаментно правно обслужване се сключва с адвокат или адвокатско дружество за извършване на текущи правни услуги в лимитиран обем срещу заплащане на месечна абонаментна такса. Конкретният обхват на предоставяните адвокатски услуги се определя в договора. Обичайно се приема, че абонаментен договор сключват предимно юридически лица – търговски дружества, сдружения и фондации. Но в определени случаи физически лица също могат да се възползват от подобна услуга.

Правните услуги, които се предлагат абонаментно, включват всякакви форми на консултации (писмени, устни, по E-mail, по телефон и т.н.), участие в преговори, представителство и извършване на действия пред държавни/общински институции и пред трети лица от името на клиента, осъществяване на вписвания и промени в Търговския регистър, изготвяне на договори, пълномощни, декларации, писма и др. подобни, както и специфични услуги в зависимост от предмета на дейност на възложителя.

Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев предлага абонаментно правно обслужване в два варианта: 

• пакет „Стандартно правно обслужване”   –  500 лева/месец

• пакет „Дистанционно правно обслужване” –  200 лева/месец

Пакет „Стандартно правно обслужване” включва предоставяне на правни услуги с обем до 30 работни часа месечно. Пакетът не включва услуги по процесуално представителство в съдебни дела и по сделки с недвижими имоти, които се договарят допълнително на преференциални цени. Услугите се предоставят по всички възможни начини, в това число на място при абоната и чрез срещи между страните. 

Пакет „Дистанционно правно обслужване” включва правни услуги, които могат да се извършват само дистанционно, без среща между възложителя и изпълнителя, като абонаментното обслужване е лимитирано до 15 работни часа месечно. Сключването на договора за правно обслужване също се извършва дистанционно – по E-mail. Пакетът е особено подходящ за клиенти, находящи се извън София, както и за счетоводители и счетоводни отдели, нуждаещи се от резервно мнение по текущи казуси. Услугата може да се ползва и от физически лица с необходимост от регулярна правна помощ (например наемодатели).

Свалете образец от Договор за абонаментнo правно обслужване