` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Образци

2023 Feb 27

Запис на заповед

В ежедневните отношения между гражданите и фирмите е много популярно изготвянето на Запис на заповед, когато едната страна дължи на другата пари ил...

Пълен текст
2021 Nov 18

Договор за цесия

Договорът за прехвърляне на вземанe се използва най-вече в междуфирмените отношения. Значително по-рядко физическо лице участва като страна по такъ...

Пълен текст
2020 Apr 6

Договор за строителство

Строителният сектор в България дълги години се развива с положителни переспективи – особено в по-големите градове. Постоянната необходимост о...

Пълен текст
2020 Mar 24

Договор за спонсорство

Договорът за спонсорство представлява споразумение между две страни, по силата на което едната страна предоставя на другата страна материална или д...

Пълен текст