` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Образци

2020 Mar 24

Договор за спонсорство

Договорът за спонсорство представлява споразумение между две страни, по силата на което едната страна предоставя на другата страна материална или д...

Пълен текст
2020 Mar 18

Запис на заповед

В ежедневните отношения между гражданите и фирмите е много популярно изготвянето на Запис на заповед, когато едната страна дължи на другата пари ил...

Пълен текст
2019 Dec 30

Договор за сътрудничество

Договорът се среща още и под наименования като: Договор за съвместна дейност, Договор за съвместно сътрудничество и др. Договорът няма изрична прав...

Пълен текст