` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Образци

2018 Nov 15

Запис на заповед

В ежедневните отношения между гражданите и фирмите е много популярно изготвянето на Запис на заповед, когато едната страна дължи на другата пари ил...

Пълен текст
2018 Oct 3

Договор за цесия

Договорът за прехвърляне на вземанe се използва най-вече в междуфирмените отношения. Значително по-рядко физическо лице участва като страна по такъ...

Пълен текст
2018 Apr 24

Договор за изработка

Договорът за изработка е особено популярен договор, който са използва в редица случаи от ежедневието. Разновидности на догвора са: договор за ишлем...

Пълен текст
2018 Apr 22

Договор за консигнация

Договорът за продажба на консигнация е популярна търговска сделка, която често намира приложение в търговските отношения, а в някои случаи е особен...

Пълен текст