` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2021 Jun 29

Сервитути

Сервитутите са ограничени вещни права, които едно лице притежава върху чужд недвижим имот (не може върху движими вещи). В българското право са уред...

Пълен текст
2021 Jun 29

Развод по исков ред

Когато отношенията между съпрузите не вървят и няма изгледи да се изгладят, логично на преден план излиза идеята за прекратяване на брака чрез разв...

Пълен текст