` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2024 May 2

Промяна на името

Промяната на което и да е от имената на български гражданин в България се осъщестява единствено по съдебен ред – чрез писмена молба до районн...

Пълен текст
2023 Mar 17

Завещание

Когато едно лице почине, неговото имущество логично и естествено преминава към най-близките му хора съгласно правилата на Закона за наследството (З...

Пълен текст
2023 Mar 8

Обжалване на електронен фиш

Санкционната политика на България предвижда налагане на различни видове наказания при извършване на закононарушения. За провиненията, които са с по...

Пълен текст