` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2020 Aug 5

Доброволна делба

Всяка вещ може да бъде собственост на едно лице, но може да се притежава и от повече лица (физически или юридически, държавата и общините) в режим...

Пълен текст
2020 Aug 4

Брачен договор

В резултат на динамично развиващите се обществени отношения през последните десетилетия, своето развитие претърпя и такава по принцип консервативна...

Пълен текст
2020 Aug 4

Развод по исков ред

Когато отношенията между съпрузите не вървят и няма изгледи да се изгладят, логично на преден план излиза идеята за прекратяване на брака чрез разв...

Пълен текст
2020 Apr 10

Несъстоятелност

В условията на динамични пазарни отношения и свобода на конкуренцията не са редки случаите, в които действащо търговско предприятие достига до моме...

Пълен текст