` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2020 Apr 10

Несъстоятелност

В условията на динамични пазарни отношения и свобода на конкуренцията не са редки случаите, в които действащо търговско предприятие достига до моме...

Пълен текст
2020 Apr 1

Закриване на фирма

Когато вписан в Търговския регистър търговец по една или друга причина не извършва дейност, липсва изрично законово задължение да се прекратява и з...

Пълен текст
2020 Feb 22

Развод по исков ред

Когато отношенията между съпузите не вървят и няма изгледи да се изгладят, логично на преден план излиза идеята за прекратяване на брака чрез разво...

Пълен текст
2020 Jan 21

Нелоялна конкуренция

Съвременният бизнес се базира на принципа за свобода на стопанските субекти да формират по своя воля търговското си поведение на пазара с цел реали...

Пълен текст
2020 Jan 14

Увеличаване на капитала

Учредяването на така наречените капиталови търговски дружества (ООД, АД и КДА) с цел осъществяване на определена търговска дейност неизменно е свър...

Пълен текст