` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2021 Jun 29

Поправка на нотариален акт

Разпореждането с недвижими имоти от физически и юридически лица се осъществява пред нотариус, като за целта се изготвя нотариален акт. С нотариален...

Пълен текст
2021 Jun 28

Пълномощно

Упълномощаването е една от най-често срещаните сделки в ежедневието. Непрекъснато се налага определени правни действия да бъдат осъществени от няко...

Пълен текст
2021 Jun 28

Особен залог

В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по силата на договора предоставя нещо в аванс, а другата поема...

Пълен текст
2021 Jun 28

Незаконно строителство

Законодателството предвижда редица изисквания, правила и норми за построявянето на една сграда или друг вид строеж. Всички те са създадени с цел ос...

Пълен текст
2021 Jun 28

Несъстоятелност

В условията на динамични пазарни отношения и свобода на конкуренцията не са редки случаите, в които действащо търговско предприятие достига до моме...

Пълен текст
2021 Jun 28

Нелоялна конкуренция

Съвременният бизнес се базира на принципа за свобода на стопанските субекти да формират по своя воля търговското си поведение на пазара с цел реали...

Пълен текст