` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2019 Jun 23

Премахване на сграда

За всеки законен строеж настъпва момент, когато поради една или друга причина се налага да бъде премахнат – принудително или доброволно. Прем...

Пълен текст
2019 Jun 23

Поправка на нотариален акт

Разпореждането с недвижими имоти от физически и юридически лица се осъществява пред нотариус, като за целта се изготвя нотариален акт. С нотариален...

Пълен текст
2019 Jun 23

Пълномощно

Упълномощаването е една от най-често срещаните сделки в ежедневието. Непрекъснато се налага определени правни действия да бъдат осъществени от няко...

Пълен текст
2019 Jun 19

Незаконно строителство

Законодателството предвижда редица изисквания, правила и норми за построявянето на една сграда или друг вид строеж. Всички те са създадени с цел ос...

Пълен текст