` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2021 Jun 29

Поправка на нотариален акт

Разпореждането с недвижими имоти от физически и юридически лица се осъществява пред нотариус, като за целта се изготвя нотариален акт. С нотариален...

Пълен текст
2021 Jun 28

Пълномощно

Упълномощаването е една от най-често срещаните сделки в ежедневието. Непрекъснато се налага определени правни действия да бъдат осъществени от няко...

Пълен текст
2021 Jun 28

Особен залог

В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по силата на договора предоставя нещо в аванс, а другата поема...

Пълен текст
2021 Jun 28

Незаконно строителство

Законодателството предвижда редица изисквания, правила и норми за построявянето на една сграда или друг вид строеж. Всички те са създадени с цел ос...

Пълен текст
2021 Jun 28

Несъстоятелност

В условията на динамични пазарни отношения и свобода на конкуренцията не са редки случаите, в които действащо търговско предприятие достига до моме...

Пълен текст