` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2019 Jun 23

Промяна на името

Промяната на което и да е от имената на български гражданин в България се осъщестява единствено по съдебен ред – чрез писмена молба до районн...

Пълен текст
2019 Jun 23

Приемане на наследство

Всеки човек по време на своя живот влиза в многобройни и различни по своя характер правоотношения с другите хора, с юридически лица и с държавата и...

Пълен текст
2019 Jun 23

Преустройство и ремонт

Нуждата от по-голямо жилищно пространство подтиква много хора да променят жилищата си като събарят стени, прокарват водопроводи в помещения, където...

Пълен текст