` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2021 Jun 29

Развод по исков ред

Когато отношенията между съпрузите не вървят и няма изгледи да се изгладят, логично на преден план излиза идеята за прекратяване на брака чрез разв...

Пълен текст
2021 Jun 29

Промяна на името

Промяната на което и да е от имената на български гражданин в България се осъщестява единствено по съдебен ред – чрез писмена молба до районн...

Пълен текст
2021 Jun 29

Приемане на наследство

Всеки човек по време на своя живот влиза в многобройни и различни по своя характер правоотношения с другите хора, с юридически лица и с държавата и...

Пълен текст
2021 Jun 29

Преустройство и ремонт

Нуждата от по-голямо жилищно пространство подтиква много хора да променят жилищата си като събарят стени, прокарват водопроводи в помещения, където...

Пълен текст
2021 Jun 29

Премахване на сграда

За всеки законен строеж настъпва момент, когато поради една или друга причина се налага да бъде премахнат – принудително или доброволно. Прем...

Пълен текст