` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2021 Jun 28

Неизпълнение на договор

Съгласно чл. 20а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договорът има сила на закон за тези, които са го сключили. Този принцип може да се из...

Пълен текст
2021 Jun 28

Констативен нотариален акт

Обикновено правото на собственост върху недвижим имот се придобива в резултат на сделка, по силата на която приобретателят става собственик на имот...

Пълен текст