` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2019 Jun 15

Констативен нотариален акт

Обикновено правото на собственост върху недвижим имот се придобива в резултат на сделка, по силата на която приобретателят става собственик на имот...

Пълен текст
2019 Jun 12

Сервитути

Сервитутите са ограничени вещни права, които едно лице притежава върху чужд недвижим имот (не може върху движими вещи). В българското право са уред...

Пълен текст
2019 Jun 11

Особен залог

В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по силата на договора предоставя нещо в аванс, а другата поема...

Пълен текст