` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Образци

2019 Dec 30

Договор за авторски надзор

За всички строежи от първа до пета категория включително при осъществяване на строителството е задължително да се упражнява надзор от проектантите...

Пълен текст
2019 Dec 30

Договор за консигнация

Договорът за продажба на консигнация е популярна търговска сделка, която често намира приложение в търговските отношения, а в някои случаи е особен...

Пълен текст