С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Обжалване заповед на НОИ

Обжалване заповед на НОИ


Съдействие на клиент, който е получил обезщетение за безработица от НОИ въз основа на документи, доказващи предхождаща периода на обезщетението работа в чужбина. След получаване на обезщетението НОИ се снабдава с нови противоречиви документи от чужбина относно периода, в който е полаган труд извън България, което дава основание за издаване на нова заповед, с която се постановява връщане на полученото обезщетение. Тъй като обективно липсват основания за такова връщане на получените средства се проведе обжалване на тази заповед като вид административен акт пред Административен съд в град извън София, който след проведено съдебно производство постанови с решение отмяна на заповедта. В последствие НОИ заплати и разноските по проведеното дело.


Практика: Съдебни спорове