С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Представителство в арбитражно дело за събиране на вземания по фактури

Представителство в арбитражно дело за събиране на вземания по фактури


Процесуално представителство по дело в арбитражен съд. В рамков договор за регулярни доставки на хранителни стоки е предвидена арбитражна клауза при неизпълнение. Къпувачът (верига супермаркети) не плаща няколко фактури на значителна стойност продължително време. След разглеждане на делото и произнасяне с решение (производството е едноинстанционно), търговската верига е осъдена да заплати сумите и малко преди да се извади изпълнителен лист за събиране вземанията, дружеството плаща задължениата си, заедно с лихвата за забава и разноските.  Въпреки някои особености на арбитражното производство интересът на доставчика беше защитен.


Практика: Съдебни спорове