` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Правни статии

2021 Jun 26

Доброволна делба

Всяка вещ може да бъде собственост на едно лице, но може да се притежава и от повече лица (физически или юридически, държавата и общините) в режим...

Пълен текст
2021 Jun 26

Брачен договор

В резултат на динамично развиващите се обществени отношения през последните десетилетия, своето развитие претърпя и такава по принцип консервативна...

Пълен текст