` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Случаи от практиката

2019 Jan 2

Регистрация на марка

Клиент – търговско дружество, извършва дейност в страната, осъществявайки печатарски услуги. Използва определено наименование в дейно...

Пълен текст
2018 Dec 6

Брачен договор

В семейство възниква напречжение, свързано с финансови проблеми на единия от съпрузите, породени от голямо задлъжняване по повод осъществяв...

Пълен текст
2018 Nov 27

Тъжба за обида

Представителство на клиент на два пъти обиден с поредица от неприемливи епитети от съсед, като единият път обидата е нанесена публично. Сле...

Пълен текст
2018 Nov 15

Дело за родителски права

Защита интересите на клиент, на който се налага да се грижи за двете си малолетни деца без помощ от другия родител, с когото са разделени....

Пълен текст