` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora
С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Представителни случаи

2018 Nov 15

Дело за родителски права

Защита интересите на клиент, на който се налага да се грижи за двете си малолетни деца без помощ от другия родител, с когото са разделени....

Пълен текст
2018 Nov 13

Отказ от наследство

Наследниците на починало лице – син и дъщеря, решават да се откажат от наслеството си поради голяма задлъжнялост на баща си приживе....

Пълен текст
2018 Nov 11

Обжалване заповед на НОИ

Съдействие на клиент, който е получил обезщетение за безработица от НОИ въз основа на документи, доказващи предхождаща периода на обезщетен...

Пълен текст