С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Защита във връзка с упражнено домашно насилие

Защита във връзка с упражнено домашно насилие


Защита и представителство на клиент във връзка с упражнено домашно насилие от страна на осиновен син срещу осиновителката си – грозни обиди, повреждане на домашно имущество и физическо насилие. След анализ на случая се изготви и внесе в съда Молба за защита от домашно насилие по ЗЗДН с искане за налагане на незабавни мерки за защита по време на делото и постановяване на постоянни такива - след приключването му. В резултат на тези действия бе издадена ограничителна заповед за недоближаване на клиента и имуществото му на разстояние по-малко от 100 метра за максималния възможен срок от 18 месеца съгласно закона.


Практика: Съдебни спорове