С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Закрила на нова идея за настолна игра

Закрила на нова идея за настолна игра


Въпрос:

Здравейте!

Създадох нова настолна игра. Тя е в сегмента на шаха, таблата, дамата и т.н., но е моя авторска разработка - нов продукт. Въпросът ми е: от какво имам нужда, за да я защитя като мое изобретение - от патент или авторско право? Достатъчно ли е да обявя публично (например в Интернет) правилата, името и формата на игралното поле, за да имам авторско право? Искам за в бъдеще да се свържа с фирма, която да я произвежда от картон и хартия, а по-късно и с фирма, която да я разработи като мобилно приложение. Затова искам да защитя идеята си, да се знае, че е моя, и да претендирам за определен дивидент от правата върху интелектуална собственост. 

Поздрави!
В.К. 

Отговор:

Здравейте!

Безспорно, това което сте създали, при положение, че няма аналог или поне съществено се различава от всичко съществуващо, може да е обект на интелектуална собственост в някои части. Неговата защита, обаче, не е еднозначна. Резултата от Вашето творчество би могъл да се защити в известна степен, но трябва да организирате защитата си на няколко фронта.

1.    Ако материалния носител на играта представлява някакво уникално ТЕХНИЧЕСКО решение, което покрива признаците за патентоване на изобретение или полезен модел, то може да се възползвате от това. Дори да не може да се патентова като изобретение, където критериите са доста завишени, то възможно е поне като полезен модел да се защити. Но доколкото разбирам играта ще се произвежда върху картон, а за в бъдеще и дигитално, така че едва ли става въпрос за някакво уникално техническо решение за материален носител на играта, което да подлежи на патентоване – дори и като полезен модел. Все пак не е изключено - понякога съвсем дребно техническо решение (детайл), вмъкнато в нещо познато, отваря възможност за закрила като полезен модел. За пример мога да дам опаковките за айрян на български производител на млечни изделия, които се продават по закусвалните. Под стандартната капачка на кутията производителят е поставил още една ципа с отвор в нея под формата на капка. Когато капачката на айряна се отстрани по традиционния начин, ципата остава непокътната и улеснява консуматора да пие от отовора без да се изцапа. Това елементарно техническо решение трудно може да покрие признаците за изобретение, защото няма такава голяма изобретателска стъпка, но спокойно се вписва в критериите (изискванията) за регистрация на полезен модел – ново е, техническо решение е и има промишлена приложимост. Така, че ако във връзка с играта си сте измислили нещо орингинално (например относно сгъването на игралното поле или поставянето му върху масата) е възможно да има елемент, който да позволява закрила като полезен модел.

2.    Ако визуалния вид на играта е интересен и уникален, би могъл да се защити чрез регистрацията му като промишлен дизайн. За разлика от защитата като полезен модел, защитата като промишлен дизайн не е толкова ефективна, защото на практика е напълно възможно някой друг да промени леко външния вид относно фигури, форма, цветове и пр. и така да „избяга” от вече регистрирания дизайн, а с това и от защитата, която предоставя. За да има полза от подобна регистрация е необходимо дизайнът да е много уникален и най-вече силно въздействащ във вида, в който е направен, така че дори и друго лице да създаде нещо подобно (но не на 100 процента същото) да не може да достигне ефектността и въздействието на оригинала. В случая това едва ли е така, но все пак дори да си защитите продукта в настоящия вид от опити да бъде копиран едно към едно все е нещо полезно. Така най-малкото ще затрудните евентуалните плагиати в усилията им да избегнат защитата. Освен това е възможно все пак някой да заплати лицензионно възнаграждение за да използва дизайна Ви в този вид.

3.    Ако обективирате в писмен вид правилата на играта, те ще са обект на авторско право.  Това означава, че никой не може да ги използва по същия начин със същия текст в свой продукт. Но и тук важи казаното по-горе за дизайна, че при известна промяна в текста играта ще може да се произвежда и продава от други лица със същите правила, но изложени с други думи. Все пак ако промяната, която направят в текста, не е голяма, може да се претендира обезщетение за използване на Вашия текст без разрешение. За авторското право върху текста на играта не е необходимо да правите някаква регистрация, но може например да заверите при нотариус един екземпляр от правилата. Така от нотариалната заверка ще е видна датата, на която този текст е първоначално разгласен от Вас и никой друг няма да разполага с доказателство за по-ранно създаване на текста.

4.    Ако измислите име на играта, което е достатъчно ефектно, запомнящо се и въздействащо само по себе си, а също така и интересен визуален знак, може да ги регистрирате като търговска марка. Така, в рамките на първоначалния период на производство и продажба на продукта (играта), той ще стане популярен сред потребителите с тази марка и известността му под това наименование за в бъдеще ще носи пазарни предимства пред конкурентите.  Възможно е всички да започната да наричат играта с това наименование. Когато това стане и потребителите започнат да отъждествяват новата игра с тази марка, на практика дори след това някой да създаде същата игра, но под друго име (защото няма да може да използва Вашето), ще му е необходимо в пъти по-голяма маркетингова енергия, парични средства и време, за да утвърди другото име, а през този период потребителите ще купуват предимно Вашата игра.

Това са четирите варианта за защита на новата Ви идея. За съжаление, христоматийна истина в интелектуалната собственост е, че идеите (в техния абстрактен вид) не подлежат на патентоване, регистриране и пр. Няма как да защитите самата идея за новата игра. Идеите могат евентуално да са предмет на ноу-хау или друг вид търговска тайна, но в тези случаи с разгласяването на идеята монопола върху нея се губи. Единствено при използване на част или всички от гореизложените похвати може се  постигне някакъв резултат. 

Най-ефективния метод от посочените четири е регистрацията на търговска марка. За целта не бива да произвеждате и/или да показвате играта на когото и да било преди да пуснете заявката за регистрация на марка. Защото ако междувременно предоставите на някой да я произвежда той може да ви изпревари с маркетинговата стратегия и да наложи своя марка. Освен това в последствие е добре първоначално този, който ще произвежда играта да прави това от Ваше име – като обикновен изпълнител, а не като инвеститор. Т.е. в договора, с който възлaгате на някой производството, той да е задължен да изработи и да Ви предаде продукта, но Вие сам да си търсите дистрибутори и да го предлагате на пазара. Така ще използвате пазарната изненада в началото и ще можете да наложите марката. След това вече може да започните да лицензирате марката - ако някой иска да произвежда същото под същото име.

Поздрави!
адв. Димитър Кавалджиев