С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Връщане движима вещ на нейния собственик

Връщане движима вещ на нейния собственик


Представителство и защита интересите на доверител (търговско дружество), което произвежда и търгува с климатична техника. При доставка на „външно тяло” на клиент, поръчал артикула по телефона, последният отказва да заплати поръчката, като в същото време отказва и да върне климатика на монтажната група, която го е доставила. В резултат на кратка свада на място е извикана полиция, която разпорежда всички учатници да дадат показания в близкото РПУ.След приключване на процедурата климатикът остава във владение на клиента, който категорично отказва да го върне. За връщането на климатика на собственика му се предяви ревандикационен иск, който предварително се обезпечи чрез запор върху вещта. След двуинстанционно производство съдът окончателно постанови връщане на вещта обратно на собственика й и заплащане на разноските по делото.


Практика: Съдебни спорове