С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Тъжба за обида

Тъжба за обида


Представителство на клиент на два пъти обиден с поредица от неприемливи епитети от съсед, като единият път обидата е нанесена публично. След подробен разказ за случилото се взе решение за подаване на тъжба с цел налагане на наказание на лицето и успоредното му осъждане да заплати обезщетение за претърпяните неимуществени вреди. По време на производството двете страни постигнаха споразумение подсъдимият да заплати разноските по производството и част от претендираното обезщетение, след което тъжбата беше оттеглена.


Практика: Съдебни спорове