С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Събиране на неплатени суми по издадени фактури

Събиране на неплатени суми по издадени фактури


Процесуални действия в рамките на заповедно производство във връзка със събиране на неплатени суми по издадени фактури. Представителство на клиент (търговско дружество), който не успява да получи доброволно цената за доставени от него стоки. Същите са на стойност под 25 000 лева, което прави приложим реда по чл. 410 и сл. от ГПК за издаване на заповед за изпълнение. Липсата на възражение по така издадената заповед за изпълнение открива лесен път за снабдяване с изпълнителен лист, а образуваното въз основа на него изпълнително производство води до бързо събиране на вземането, тъй като в конкретния случай длъжникът разполага с имущество.


Практика: Съдебни спорове