С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Регистрация на марка

Регистрация на марка


Клиент – търговско дружество, извършва дейност в страната, осъществявайки печатарски услуги. Използва определено наименование в дейността си, с което обозначава както печатарските услуги като цяло, така и различни рекламни и други услуги, предлагани от дружеството. Необходимостта от регистрация на това наименование като търговска марка възниква с оглед вземане на мерки за гарантиране изпозлване на наименованието само от това дружество за предлаганите услуги. Юридическата консултация включва прецизиране на класовете по Ницката спогодба, в които да се регистрира марката за територията на страната и изготвяне на заявка. След подаване на заявката обикновено се изчаква от 6 до девет месеца за да преминат експертизите в Патентното ведомство, като при нужда се правят уточнения и корекции. Но при издаване на свидетелеството за марка закрилата обхваща период със задна начална дата - от датата на подаване на заявката. В друг случай търговско дружество осъществява производствена дейност чрез модифициране на закупени климатици в друг тип климатично устройство, използвайки наименование за модифицирания продукт. Целият процес на регистрацията на това наименование като марка отново отнема няколко месеца. Във всички случаи на регистрация на марки се предлагат по желание и допълнителна абонаментна правна услуга – текущо наблюдение на регистрираната марка. Услугата е полезна с оглед своевременна защита на марката и подаване на опозиция ако друго лице се опита да регистрира същата марка в същите класове по време на периода на действие на закрилата.


Практика: Извънсъдебни дейности