С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие


Консултиране на съпрузи и изготвяне на пълен набор от документи за прекратяване на брака по между им по взаимно съгласие. Във всички случаи на развод по взаимно съгласие се съставя споразумение относно личните и имуществени отношения след прекратяване на брака, както и във връзка с упражняване на родителските права в интерес на децата. Осъществява се процесуално представителство в открито съдебно заседание за потвърждаване на постигнатото споразумение и желанието за прекратяване на брака. В някои случаи е възможно преди развода чрез сключване на брачен договор да се раздели общото имущество предварително така, че да не се провежда делба в последстгвие. Резултатът от всички съдебни и извънсъдебни действия и процедури е прекратяване на брака чрез развод по взаимно съгласие. 


Практика: Съдебни спорове