С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Прекратяване на изпълнителни производства

Прекратяване на изпълнителни производства


Представителство на клиент пред Частни съдебни изпълнители по 4 изпълнителни дела, по които няколко години няма плащане нито движение. Липсват каквито и да било изпълнителни действия. Подадоха се молби на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК за прекратяване на делата поради изткъл преклузивен срок. В резултат на подадените молби след недълъг период от време ЧСИ издадоха постановления за прекратяване на делата.


Практика: Извънсъдебни дейности