С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Представителство по дело за плащане на „реактивна енергия“

Представителство по дело за плащане на „реактивна енергия“


Електроенергийно дружество претендира от частна фирма да й заплати т.нар.„обратна енергия” за неработещ обект (зърнобаза), находящ се в малко населено място, за продължителен период от време. В представените за плащане фактури освен цена за снабдяване и разпределение на ел. енергия е включена и цена за обратна енергия в значителен размер. Според приложимата нормативна база става въпрос за „реактивна енергия“ – термин, въведен в Наредбата за цените като вид надбавка на цената на тока за определени клиенти. Дължимостта на тази надбавка зависи от предоставената по договор ел. енергия на клиента. Надбавката се дължи за клиенти с предоставена мощност над 100 кВт. по договор. В случая предоставената мощност е под 100 кВт и надбавка не следва да се плаща, но въпреки това се претендира от доставчика с изпращане на фактурите и по съдебен ред. По делото се представи анекс, според който предоставената мощност е под 100 кВт. След проведено двуинстанционно производство претенцията на енергийното дружество за заплащане на „обратната енергия“ беше отхвърлена.


Практика: Съдебни спорове