С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Представителство на производител на тухли по дело за рекламация относно качеството

Представителство на производител на тухли по дело за рекламация относно качеството


Клиент на производителя закупува тухли в производствената керамична база и ги транспортира в собствения си склад с цел продажба на свои клиенти. Там тухлите се съхраняват при неблагоприятни условия. След време купувачът предявява претенции по съдебен ред за връщане на платената цена поради недостатъци на стоката - лошо качество на тухлите. В делото се установи, че стоката е приета надлежно при получаването й без отразяване на недостатъци, а в същото време претендираните по делото недостатъци са явни, а не скрити и не могат да обусловят отговорност на производителя за некачествена стока. По делото се разпитаха свидетели и се назначи съдебно-техническа експертиза. В резултат на успешно проведената защита исковата претенция на купувач се отхвърли.


Практика: Съдебни спорове