С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Потвърждаване на българско гражданство

Потвърждаване на българско гражданство


Kлиент-българин, който живее в чужбина, е пропуснал да регистрира децата си в България след раждането им извън страната. Въпреки, че по конституция те са български граждани, нефигурирането им в регистрите на населението е пречка да получат българска лична карта в последствие. От друга страна преди вписването им в регистрите на населението е необходимо Министерството на правосъдието да потвърди наличието на българско гражданство. Процедурата за това потвърждение стартира с попълване и подаване (чрез пълномощно) на специално заявление и заплащане на такса, като едва след получаване на потвърждение (няколко месеца по-късно) за българското гражданство конкретния отдел на общината за гражданско състояние въведе в регистрите данни за лицата и адресна регистрация, след което се отвори възможността за получаване на българска лична карта.


Практика: Извънсъдебни дейности