С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Oтмяна на влязло в сила решение

Oтмяна на влязло в сила решение


По молба на клиенти, чието дело е приключило с влязло в сила решение се анализираха предпоставките за отмяна на решението поради откриване на нови писмени доказателства от съществено значение за делото. Същите не са били известни при решаването му.Предвид на това се подаде молба до ВКС за отмяна на влязлото в сила решение. Постигна се отмяна на решението и възстановяване на спора, като в новото разглеждане се взе предвид новооткритото доказателство.


Практика: Съдебни спорове