С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Отказ от наследство

Отказ от наследство


Наследниците на починало лице – син и дъщеря, решават да се откажат от наслеството си поради голяма задлъжнялост на баща си приживе. Задълженията включват кредити към банки и други лица, публични дългове и др., като в същото време починалото лице не притежава съществено имущество. Решението за отказ от наследство бе взето поотделно от наследниците. В резултат на отказа се постигна осовобждаването им от заплащане на дълговете. За целта беше изготвено заявление за отказ от наследство, което наследниците завериха при нотариус. С помощта на подписано пълномощно заявлението бе входирано в районния съд, заедно с платената такса и след недълъг период от време излезе удостоверение за вписване на отказа в особената книга на съда.