С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Обжалване на глоба за установена разлика между фактическа и касова наличност в търговски обект

Обжалване на глоба за установена разлика между фактическа и касова наличност в търговски обект


Защита и представителство на клиент (търговско дружество) при обжалване на Наказателно постановление, издадено от НАП за установено в търговски обект различие в размера на паричните средства по касова книга и фактическата наличност в касата. След преглед на Акта за установяване на административното нарушение и издаденото Наказателно постановление се изготви и внесе в предвидения от закона 7 дневен срок жалба в съда с искане за отмяна на Наказателното постановление или намаляване на глобата поради неправилно прилагане на закона. В резултат на проведеното обжалване съдът постанови решение, с което не отмени изцяло Наказателното постановление, но присъди шест пъти по-малък размер на санкцията.


Практика: Съдебни спорове