С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Изготвяне на предварителен договор

Изготвяне на предварителен договор


Купувач на недвижим имот се е разбрал с продавача на имота да предложи проект на предварителен договор, с който след подписването му от страните да го представи в банка за изтегляне на кредит за финансиране на покупката. Имотът е ипотекиран пред друга банка и за осъществяване  на сделката е необходимо писмо-удостоверение от тази банка, че след получаване на определена сума по определена сметка ще вдигне ипотеката. Поради липсата на посредник в сделката изготвянето на предварителния договор се осъществи от кантората след съгласуване волята на всички участници във връзка с прецизиране на договорните текстове – купувач, продавач и двете банки. След представянето на предварителния договор кредитът беше отпуснат и имотът закупен успешно с изповядване на нотариален акт.


Практика: Извънсъдебни дейности