С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Изготвяне на общи условия за сайт

Изготвяне на общи условия за сайт


По поръчка на клиент – юридическо лице, което стопанисва сайт за публикуване, издаване и отпечатване на книги, търговия с книги в книжен и електронен формат и посредничество при сделки в национален мащаб бяха изготвени Общи условия, регламентиращи отношенията между издатели, търговци на книги, крайни клиенти и операторът на сайта. Общите условия въведоха правила в съответствие с изискванията на потребителското право, особеностите на процесите, свързани с доставка на стоки, изискванията във връзка с личните данни и разплащанията, както и уреждане на въпроси, свързани с авторските права. Текстовете в общите условия бяха адаптирани спрямо конкретната дейност на търговското дружество, оператор на сайта.


Практика: Извънсъдебни дейности