С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Изготвяне на нотариална покана за прекратяване на договор за наем

Изготвяне на нотариална покана за прекратяване на договор за наем


Защита интересите на клиент, който отдава под наем стопански имот (постройка и двор) в покрайнините на града, но изпитва трудности при събиране на наемната цена и проблеми с начина на стопанисване на имота от наемателя (фирма). Просрочените плащания за наем и консумативи, както и множество повреди по имота провокират наемодателя да прекрати договора за наем предсрочно поради неизпълнение съобразно договора. По молба на клиента се изготви нотариална покана с уведомление за прекратяване на договора за наем и заплащане на дължимите суми в кратък срок, както и предаване на имота.В резултат на осъществените действия неизгодното ползване на имота от неизряден наемател бе прекратено.


Практика: Извънсъдебни дейности