С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Изготвяне на нотариална покана за прекратяване на договор за аренда

Изготвяне на нотариална покана за прекратяване на договор за аренда


Защита интересите на клиент, който е закупил земеделски имот с вписан в Агенция по вписванията безсрочен договор за аредна, сключен между предходен собственик на имота и местен арендатор. След анализ на договора за аренда и предвид обстоятелството, че същият е сключен за „неопределено време” се установи, че желанието на новия собственик да прекрати договора за аренда е изпълнимо. Изготви се нотариална покана с предизвестие за прекратяване на договора, която бе връчена на арендатора чрез местен нотариус. В резултат на така осъществените действия договорът бе прекратен и заличен като тежест в Имотния регистър.


Практика: Извънсъдебни дейности