С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Изготвяне на нотариална покана за освобождаване на имот

Изготвяне на нотариална покана за освобождаване на имот


Клиент има проблеми с роднина, който обитава и владее негов имот без правно основание. Проблемите не са свързани с владението на имота, а с отношението на обитатателя спрямо собственика. По молба на клиента се изготви нотариална покана за освобождаване на имота, която след връчването й породи целения ефект – отношенията между страните се нормализираха. Въпреки, че имотът не бе освободен поради сдобряване на страните, поканата е част от грижите на собственика за собствеността си и има доказателствено значение в бъдещите отношения между страните.


Практика: Извънсъдебни дейности