С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Едностранно напускане на съдружник и управител в ООД

Едностранно напускане на съдружник и управител в ООД


Много често се стига до ситуация, в която съдружник в ООД и/или управител така и не могат да се споразумеят с останалите съдружници да се оформят доброволно документите за напускане, въпреки изявено желание. В тези случаи ТЗ предвижда възможности за едностранно напускане като съдружник и управител – чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 141, ал. 5 ТЗ. Тези законови възможности не са добре приети от Агенцията по вписвания, поради което много често се налага отказите на агенцията да се обжалват пред съда. В повечето случаи на клиенти съдът отменя отказа. Единствено проблеми възникват, ако управител, който управлява с друг управител само заедно и не може да действа самостоятелно. В тези случаи проблематично е едностранното излизане от дружеството като съдружник, но не и като управител. Последното, в крайна сметка е по-важно.


Практика: Извънсъдебни дейности