С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Дело за събиране на цедирано вземане

Дело за събиране на цедирано вземане


Вземане за наем във връзка с ползване на семейно жилище след прекратяване на брака с развод е цедирано на трето лице. Поради липсата на доброволно плащане на вземането се образува заповедно производство от името на новия кредитор, а в последствие въз основа на установителен иск се образува съдебно дело, което се разви в две инстанции и приключи с решение, потвърждаващо вземането. След влизане в сила на решението сумите бяха заплатени доброволно. Заедно с предявяване на установителния иск се поиска и издаване на обезпечителна заповед за запориране сметките на длъжника с цел обезпечаване на изпълнението в последствие.


Практика: Съдебни спорове